Samenwerking

Ouders

Een essentiële rol is weg gelegd voor de eigen ouders van de kinderen. Wij hebben respect voor de eigen ouders en zijn ons bewust dat zij altijd de eerste plek zullen vervullen. Dit beperkt of voorkomt zelfs dat kinderen met loyaliteitsconflicten in aanraking komen. Wij werken actief met de kinderen om een goede balans te krijgen in de relatie met hun ouders waarbij het kind leidend is. Ouders krijgen informatie over de dagelijkse gang van zaken en worden zoveel mogelijk bij de zorg rond hun kind betrokken.

Gezinshuis.com

Wij zijn als franchiseonderneming aangesloten bij Gezinshuis.com. Binnen een duidelijk kwaliteitskader (de franchiseformule) zijn we zelfstandig ondernemer. De inhoudelijke kant van de formule richt zich vooral op het vermogen om aan te sluiten bij de talenten van kinderen. De focus ligt op het gezonde en veel minder op de problemen. De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op de zelfregie van de gezinshuisouders. De professionaliteit van de gezinshuisouder is doorslaggevend voor de kwaliteit van het gezinshuis. Daarom worden de gezinshuisouders doorlopend geschoold en gecoacht via de gezinsacademie.

Twentse Gezinshuizen

We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Twentsegezinshuizen.com. In Twente hebben de zelfstandige gezinshuizen, die als professionele organisatie aangesloten zijn bij Gezinshuis.com besloten de krachten te bundelen tot samenwerking onder de naam: Twentse Gezinshuizen.

Zorgaanbieders

Op dit moment werken wij samen met twee zorgaanbieders. Dit zijn Jarabee,en Intermetzo. Zij kunnen kinderen/jongeren bij ons plaatsen. Vanuit de zorgaanbieders krijgen wij en de kinderen ondersteuning van een orthopedagoog.

Present 24/7

De Landelijke Beroepsvereniging Present24x7 is een vereniging voor "Professionele opvoeders" die zorg dragen voor kinderen in een 24x7 setting. Present 24x7 heeft tot doel om gezinshuisouders, professionele pleegouders en andere ouders in een woon/werkgerelateerde professionele opvoederssituatie te ondersteunen met informatie, advies en professionele begeleiding bij alles wat komt kijken bij dit unieke werk.